Home > 34mm Troughing Burs
34mm Deep Troughers

Munce Discovery Burs 34mm Deep Troughers
1/4 .25 quarter pink 4-packs D4025 34mm Deep #1/4 Pink 4-pack

Munce Discovery Burs® 34mm Deep Troughers

Price: $58.00
Munce Discovery Burs 34mm Deep Troughers
1/4 .25 quarter pink 6-packs D6025 34mm Deep #1/4 Pink 6-pack

Munce Discovery Burs® 34mm Deep Troughers

Price: $85.00
Munce Discovery Burs 34mm Deep Troughers
1/2 .5 half gray 4-packs D4050 34mm Deep #1/2 Gray 4-pack

Munce Discovery Burs® 34mm Deep Troughers

Price: $58.00
Munce Discovery Burs 34mm Deep Troughers
1/2 .5 half gray 6-packs D6050 34mm Deep #1/2 Gray 6-pack

Munce Discovery Burs® 34mm Deep Troughers

Price: $85.00
Munce Discovery Burs 34mm Deep Troughers
#1 one purple 4-pack D4100 34mm Deep #1 Purple 4-pack

Munce Discovery Burs® 34mm Deep Troughers

Price: $58.00
Munce Discovery Burs 34mm Deep Troughers
#1 one purple 6-pack D6100 34mm Deep #1 Purple 6-pack

Munce Discovery Burs® 34mm Deep Troughers

Price: $85.00
Munce Discovery Burs 34mm Deep Troughers
#2 two white 4-pack D4200 34mm Deep #2 White 4-pack

Munce Discovery Burs® 34mm Deep Troughers

Price: $58.00
Munce Discovery Burs 34mm Deep Troughers
#2 two white 6-pack D6200 34mm Deep #2 White 6-pack

Munce Discovery Burs® 34mm Deep Troughers

Price: $85.00
Munce Discovery Burs 34mm Deep Troughers
#3 three yellow 4-pack D4300 34mm Deep #3 Yellow 4-pack

Munce Discovery Burs® 34mm Deep Troughers

Price: $58.00
Munce Discovery Burs 34mm Deep Troughers
#3 three yellow 6-pack D6300 34mm Deep #3 Yellow 6-pack

Munce Discovery Burs® 34mm Deep Troughers

Price: $85.00
Munce Discovery Burs 34mm Deep Troughers
#4 Red four 4-pack D4400 34mm Deep #4 Red 4-pack

Munce Discovery Burs® 34mm Deep Troughers

Price: $58.00
Munce Discovery Burs 34mm Deep Troughers
#4 Red four 6-pack D6400 34mm Deep #4 Red 6-pack

Munce Discovery Burs® 34mm Deep Troughers

Price: $85.00
Munce Discovery Burs 34mm Deep Troughers
Variety Pack D6VP 34mm Deep Variety Pack

Munce Discovery Burs® 34mm Deep Troughers

Price: $85.00
Munce Discovery Burs®